Kultūringo žmogaus ugdymas yra ilgalaikis darželio strategijos uždavinys, todėl kultūrinei ir meninei raiškai tenka išskirtinis vaidmuo ugdymo procese. Norime, kad mūsų ugdytiniai viešajame gyvenime ir namuose skleistų gėrį ir santarvę, būtų draugiški ir atjautūs, supratingi ir tolerantiški, paslaugūs ir emociškai raštingi.

Mes, kaip ir kiekviena įstaiga turime savo tradicijų, skatinančių vaikų kūrybiškumą ir meninę saviraišką.

Mūsų įstaigos bendruomenė tiki, kad kultūrinio ir meninio ugdymo plėtra daro teigiamą poveikį aktualioms dabarties problemoms: ugdymosi motyvacijai, padeda spręsti socialinės sanglaudos problemas, taip pat teigiamai veikia pilietinį ir patriotinį ugdymą, vaikų asmeninį gyvenimą, nes formuoja vertybines nuostatas.

Todėl mūsų darželyje vaikai gyvena intensyvioje meno ir kultūros aplinkoje – teatras, muzika, šokis, dailė. Kultūrinis ir meninis ugdymas neįspraudžiamas vien į programas, jis skleidžiasi natūraliai, integruojasi ir plėtojasi, pereidamas į papildomą ugdymą. Kultūrinės meninės kompetencijos natūraliai tampa veikiančia, svarbiausia ugdomos asmenybės dalimi, o ugdymo procese yra ypač reikšmingos plėtojant integruotą ir projektinį ugdymą, todėl ugdymas vyksta ne tik darželyje meninio ugdymo veikloje, bet ir kitose kultūros įstaigose.

Sėkmingai bendradarbiaujame ir organizuojame edukacines programas į Vilniaus „Lėlės“ teatrą, „Raganiukės“ teatrą, Dvarčionių biblioteką, Saugaus eismo mokyklą, Dvarčionių pradinę mokyklą, o tai vaikams suteikia teigiamų emocijų, papildomų įgūdžių ir žinių.