Nuotolinio darbo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

 

Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams bus neskaičiuojamas iki gegužės 31 d. Keičiantis situacijai, informaciją pateiksime papildomai.