PATVIRTINTA

                                                                                                                                 Vilniaus lopšelio – darželio “Molinukas”

                                                                                                                                             direktoriaus 2020 m. lapkričio 05 d.

                                                                                                    įsakymu Nr. 97-V (1.7)

ATMINTINĖ

DARBUOTOJAMS ATVYKSTANTIEMS Į DARBĄ,

ASMENIMS, ATVEDANTIEMS, PASIIMANTIEMS  IR PRIIMANTIEMS VAIKUS

 

Primename, kad nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, TODĖL PRIVALOME ELGTIS DAR SĄMONINGIAU  IR SAUGOTI VIENI KITŲ SVEIKATĄ:

 

 1. Darbuotojai prieš įeidami į Darželio patalpas privalo dezinfekuoti rankas, o įėję – matuotis kūno temperatūrą.
 2. Asmenys, atvedantys ir pasiimantys vaikus, prieš įeidami į Darželio teritoriją privalo:
 • Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Įėję į teritoriją laikytis dviejų metrų atstumo.
 • Laikytis kosėjimo – čiaudėjimo etiketo.
 1. Atlydėję ir pasiimdami vaikus, į įstaigos patalpas patekti negalite, – skambinkite telefono numeriu, kuris yra nurodytas ant įstaigos durų ir informuokite pedagogą apie atvykimą, o pedagogas pasitinka ryte ir vakare išlydi vaiką.
 2. Tėvai privalo užtikrinti, kad nebūtų vedami į darželį vaikai sergantys t.y. karščiuojantys, turintys peršalimo požymių ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių ( skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) taip pat turinčius utėlių ar glindų.“
 3. Apie vaiko sveikatos pablogėjimą turite iškart informuoti grupės pedagogą arba bendruoju darželio telefonu (8 5) 231 7228.
 4. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą privalo:
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • vertinti visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę (matuoti kūno temperatūrą ir vaikus, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinės redakcija nuo 2020-05-01), 95  punkte „ Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.“, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.

 

___________________________________