Vilniaus lopšelio – darželio “Molinukas”

                                                                                                                                  direktoriaus 2020 m. rugsėjo 01 d.

                                                                                                          įsakymo Nr. 72-V.

 

 

ATMINTINĖ TĖVAMS

 

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) ATVESDAMI IR PASIIMDAMI VAIKĄ (-US), PRIVALOTE:

 

Dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių);

 

-prieš įeidami į patalpas dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu;

-įėję į patalpas laikytis dviejų metrų atstumo;

-laikytis kosėjimo – čiaudėjimo etiketo.

 

Atlydėję ir pasiimdami vaikus, į grupės patalpas patekti negalite, -skambinkite telefono numeriu, kuris yra nurodytas ant grupės durų ir informuokite pedagogą apie atvykimą.

Atėję pasiimti vaikų koridoriuose ar/ir darželio teritorijoje nesibūriuokite.

 

Vaikai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių ar karščiuojantys, ugdymo veikloje dalyvauti negali.

 

Apie vaiko sveikatos pablogėjimą turite iškart informuoti grupės pedagogą arba bendruoju darželio telefonu (8 5) 231 7228.

 

IŠLIKIME VISI SĄMONINGI IR SAUGOKIME VIENI KITUS