Tarybos 2020-08-26 sprendimas Nr. 1-613 (atsisiųsti)

Tarybos sprendimo aktuali redakcija nuo 2020-09-01 (atsisiųsti)