ATMINTINĖ TĖVELIAMS VAIKŲ, PRADEDANČIŲ LANKYTI DARŽELĮ 2020-2021 M. M.

 

 

DŽIAUGIAMĖS, KAD JŪSŲ VAIKUČIAI PRADEDA LANKYTI MŪSŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ. TIKIMĖS IŠMINTINGO BEI ATSAKINGO BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO TODĖL MANOME, KAD SVARBU VISIEMS ŽINOTI SVARBIAUSIAS VIDAUS TVARKOS TAISYKLES.

 

Šiuo metu ugdymas Vilniaus darželiuose vyksta vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V -1840 dėl „Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (daugiau žr. darželio interneto svetainėje adresu www.molinukas.vilnius.lm.lt   → „Sprendimas dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“) ir 2020 08 19 Vilniaus miestos savivaldybės administracijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus rekomendacijomis (išsamiau žr. interento svatainėje, puslapis „Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“ ), tad be pagrindinių taisyklių (išsamiau žr. interneto svetainė, puslapis „Tėvams“),   galioja kai kurie apribojimai ir reikalavimai.

Trumpai apie tai, kas žinotina, pirmą kartą ateinant į darželį:

 1. Pirmoji Jūsų vaikučio lankymo diena – ta, kurią pasirinkote, atsakydami į Darželio direktoriaus laišką „Dėl Darželio lankymo pradžios“. Ta data laiške įvardinta kaip faktinė lankymo pradžios data. Nuo tos dienos bus skaičiuojamas ir mokestis už darželį, nebent iš anksto pranešite apie pateisinamą neatvykimo priežastį (išsamiau žr. interneto svetainė, puslapis „Tėvams“→ „Mokėjimo tvarkos“).
 2. Kasdien vaikai į grupes turi būti atvedami iki 9:00 val.. Jei vėluosite ar neatvyksite dėl ligos ar kitų priežasčių, turite iš anksto pranešti nuo 7:30 iki 8:30 val. bendruoju Darželio telefonu 8(5)2317228 .
 3. Dėl COVID-19 infekcijos prevencijos adaptacijos laikotarpio metu tėvelių buvimas grupėje bus ribojamas, – su vaikučiu grupėje galės būti tik vieną vaiką lydintis asmuo ir ne ilgiau kaip 15 min., dėl Jūsų buvimo grupėje konkretaus laiko tarkitės su grupės pedagogais. Todėl rekomenduojame tėveliams iš anksto pagal galimybes (įvertinant COVID – 19 infekcijos riziką ir atsižvelgiant į saugumo reikalavimus) pratinti vaiką prie svetimų žmonių, bei patiems nusiteikti, kuo pozityviau, – juk gerai žinoma, kad vaikai puikiai jaučia artimų žmonių nuotaikas, o ypač nerimą. Primename, kad lydinčiam asmeniui privalu dėvėti kaukę, pirštines, antbačius.
 4. Tėvelių (globėjų) prašome iš anksto gerai apgalvoti ir surašyti vaiko elgesio, bendravimo ypatumus (kaip išreiškia džiaugsmą, nerimą, nuovargį, kaip prašo valgyti ar gerti, ar prašosi ant puoduko, ar prieš miegą reikia palaikyti už rankos, padainuoti lopšinę, ar reikia sauskelnių ir pan.), gebėjimų pasiekimus (pastaruosius prašysime pažymėti Jūsų vaiko pasiekimų apraše, kurį pateiks auklėtoja). Taip pat nurodykite abiejų tėvų telefonus ir/ar el. pašto adresus, kad Darželis galėtų su Jumis susisiekti būtinu atveju, susijusiu su Jūsų vaiko emocine ir/ar fizine savijauta. Užtikriname, kad vaikui susirgus ar susižeidus, tėvai iškart informuojami telefonu. Tokiu atveju Jūs turėsite nedelsiant pasiimti vaiką iš Darželio.
 5. Apgalvokite ir surašykite taip pat ir savo lūkesčius (ko tikitės iš ankstyvojo mažiaus grupės, Darželio).
 6. Atkreipiame dėmesį, nors tą rasite ir informacijoje tėvams darželio interneto svetainėje, kad Darželį lankyti gali tik sveiki vaikai.
 7. Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo pateikimo ugdymo įstaigai informaciją rasite internetinės svetainės puslapyje „Tėvelių žiniai nuo 09. 01 d.“
 8. Jūsų vaiko spintelėje kasdien turi būti

Oro sąlygoms tinkami drabužėliai bei avalynė;

Avalynė, skirta avėti grupėje;

Ne mažiau kaip 2 komplektai papildomų (atsarginių) drabužėlių (net tuo atveju, jai mažylis prašosi ant puoduko);

Seilinukas (pagal poreikį);

Sauskelnės (pagal poreikį);

Maišelis nešvariems drabužiams;

Vienkartinės nosinaitės;

Šukos;

Žiemą – dvi poros pirštinių.

 1. Dėl apribojimų, susijusių su Covid-19 infekcija, asmeninių žaislų neštis negalima.
 2. Informuojame, kad nei kanceliarinių prekių, nei žaislų, nei kitų priemonių pirkti nereikia.
 3. Bendrą Darželio darbotvarkę rasite internetinėje svetainėje, su detalesne Jūsų grupės darbotvarke susipažinsite grupėje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Laužikienė

Naujiems mokslo metams (2021-2022) informacija bus atnaujinta rugpjūčio mėnesį.

Sekite informaciją

 

 

DĖL VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMO PAŽYMĖJIMŲ 

 

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615, (žr. prisegta). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka (daugiau informacijos rasite (Plačiau >>>)

 

MIELI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI, MALONIAI PRIMENAME

 

Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės.

Paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu :
tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;
sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo
grupės);
neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.

Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 15 d.

(Plačiau >>>)

 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais:

 

1) Atspausdintą, prisijungus prie portalo www.esveikata.lt (Plačiau >>>)

2) Sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt (Plačiau >>>) ir pateikus ugdymo įstaigai. T. y. kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt (Plačiau >>>darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis”, pasirenkant meniu punktą „Pažymos”.

 

Instrukcija kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą? (Plačiau >>>)

Video instrukcija. Nuorodoje rasite instrukciją kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą ir pateikti jį ugdymo įstaigai (Plačiau >>>)

 

Dėl MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO NORIME PABRĖŽTI, KAD YPAČ SVARBU ĮKĖLUS PAŽYMĄ Į DARŽELIŲ INFORMACINĘ SISTEMĄ „MANO DARŽELIS“ IŠKART PRANEŠTI DARŽELIUI rastine@molinukas.vilnius.lm.lt NAUJAI SUGENERUOTĄ KODĄ, TODĖL KAD 

 

SUGENERUOTAS KODAS GALIOJA TIK 7 DIENAS

 

SUGENERUOTAS KODAS GALI BŪTI ĮVESTAS NE DAUGIAU KAIP 4 KARTUS.

 

TĖVELIAMS PRISIJUNGUS 4 KARTUS, ĮSTAIGA NEGALĖS PERŽIŪRĖTI MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO DARŽELIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE „MANO DARŽELIS“. TOKIU ATVEJU JŪS TURĖSITE PATEIKTI NAUJAI SUGENERUOTĄ KODĄ.

 

 

DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS 

Tarybos 2020-08-26 sprendimas Nr. 1-613 (atsisiųsti)

Tarybos sprendimo aktuali redakcija nuo 2020-09-01 (atsisiųsti)

 • visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų.
 • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (Plačiau >>>)

 

MOKĖJIMO TVARKOS

(žr. prisegta)