Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Veiklos sprendimai“

El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt

 

 

Asmens duomenų tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo taisyklės

Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės