Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Veiklos sprendimai“

El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt

 

 

Asmens duomenų tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (spausti čia) 

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (spausti čia)

 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo taisyklės (spausti čia)

 

Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (spausti čia)