DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (10.1.1.1.-421) 10-5422 „Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo“, informuojame, kad, nuo 2019 m. rugsėjo 01 d., vaikui susirgus tėvai privalo:

 

-nedelsdami pranešti ugdymo įstaigai ar grupės pedagogui tel. Nr. (8 5) 231 72 28;

-vaikui atvykus po ligos į ugdymo įstaigą pateikti grupės pedagogui užpildytą pareiškimą „Dėl vaiko ligos pateisinimo“.

 

Pareiškimo forma pridedama (atsisiųsti)