Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.