Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751) (spausti nuorodą)

Vilniaus miesto pedagoginė ir psichologinė tarnyba (spausti nuorodą)