Vilniaus lopšelio – darželio „Molinukas“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės