Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis ,,Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija (Nuoroda)
 

 

 

Valgiaraščio vertinimo pažyma 2018 07 27 d. VVP-5822 (Nuoroda)

 

15-kos dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams (Nuoroda)

 

Valgiaraščio vertinimo pažyma 2018 07 27 d. Nr. VVP-5823 (Nuoroda)
15-kos dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams (Nuoroda)