PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“

direktoriaus 2012 gruodžio 16 d.

įsakymu. Nr. V- 36aV

 

2% GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ)
GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS