MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „MOLINUKAS“,
ĮGYVENDINANČIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 
 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO APLINKOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS