Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Dėl tarybos 2019-12-14 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ PAKEITIMO nuo 2020-02-18 Nr. 1- 420 (spausti čia)

 

Keičiasi Mokesčio tvarka už vaiko išlaikymą (spausti čia)

 

Mokesčio tvarkos pakeitimo skaidrės (spausti čia)

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 nuo 2020-01-01 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka.

 

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo.

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas.

Mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo aprašas.

(spausti čia)  Įsigalioja nuo 2020-01-01

 

KAIP MOKĖTI PER INTERNETINĘ BANKININKYSTĘ

 Įmokų už vaikų darželį bankuose pavyzdžiai (spausti čia)

 
PRAŠYMO FORMA 
 Prašymas BĮ ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ grąžinti permokėtus pinigus už lopšelį-darželį (spausti čia)