Pakeistas mokestis už vaiko išlaikymą darželiuose

 

 

SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2020 m. spalio 7 d. Nr. 1-685  (Plačiau >>>)

 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO  /Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas/   Mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo aprašas/  2019-12-04 Sprendimo Nr. 1-305 AKTUALI REDAKCIJA (Plačiau>>>)

 

 

PRAŠYMO FORMA Dėl mokesčio už vaiko maitinimą lengvatos taikymą (atsisiųsti) /ugdymo įstaigos direktoriui siunčiamas skenuotas prašymas su vieno iš tėvų parašu/

 

KAIP MOKĖTI PER INTERNETINĘ BANKININKYSTĘ Įmokų už vaikų darželį bankuose pavyzdžiai (atsisiųsti)

 
PRAŠYMO FORMA  Prašymas BĮ ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ grąžinti permokėtus pinigus už lopšelį-darželį (atsisiųsti)